Föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter med anledning av covid-19 upphörde i sin helhet från den 29 september. Detta eftersom dessa inte längre bedöms vara motiverade ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv. FHM 29/9 2021

Då varken regeringen eller FHM kräver att vaccinationspass ska användas, och restriktionerna är borttagna, krävs det inget vaccinationspass för att delta i kören. 
Man får/bör inte sätta egna regler kring detta. Det finns människor som inte kan ta vaccinet, och annat kring vaccinationspassen som måste lösas.
Vi har alla ett ansvar för att inte sprida smitta.  
Frisk och symtomfri är vad som gäller för att delta i kören. 
För ovaccinerade gäller särskilda råd, se FHM:s text nedan.

Vi hoppas att alla som kan väljer att vaccinera sig då det är det bästa sättet att skydda sin omgivning och sig själv. 

Då vi inte vill ha någon debatt angående vaccinationspass/vaccin i denna grupp stänger vi detta kommentarsfält. 
Mvh Ingela, på uppdrag av Caroline och Heinz

INFORMATION FRÅN FHM

Information från FHM som vi alla har att förhålla oss till:

Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september

PUBLICERAT 16 SEPTEMBER 2021
Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort den 29 september. Myndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.
De nya allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
– Det blir en tydlig begränsning för ovaccinerade personer eftersom de löper en större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. De kan smitta både de ovaccinerade och de vaccinerade eftersom inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.
Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis att testa sig vid symtom.
Föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter med anledning av covid-19 upphör i sin helhet från den 29 september. Detta eftersom dessa inte längre bedöms vara motiverade ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv.
Folkhälsomyndigheten påminner också om att det enligt smittskyddslagen vilar ett stort ansvar på individen att inte sprida smittsamma sjukdomar.
– Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Vaccin är den bästa åtgärden, och fler behöver vaccinera sig i alla åldrar. Särskilt bland yngre vuxna och medelålders och i andra grupper där vaccinationstäckningen är låg, säger Johan Carlson.
En hög vaccinationstäckning är den viktigaste förutsättningen för att samhället ska kunna återgå till ett normalläge och uppmaningen till alla att anta vaccinationserbjudandet kvarstår.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) när det gäller covid-19 från och med den 29 september 2021
I dessa allmänna råd ges rekommendationer till enskilda för att förhindra spridning och smitta av covid-19.
Bestämmelser om var och ens skyldighet att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och att vidta åtgärder för att skydda andra mot smittrisk finns i 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168).
Förhindra spridning av covid-19
Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:
1. hålla avstånd till andra människor, och
2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.
Skydda andra mot risk för smitta av covid-19
Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Ett svar

  1. Hej,
    Köpte ett klippkort a´ 13 ggr för 1 500 kr under pandemin som jag inte utnyttjade (hann bara gå en gång). Det löpte ut 2022-05-31. Kan man få giltighetsdatumet förlängt p.g.a. pandemin?
    //Iréne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.