Bild på kören och Caroline

Tid och plats

Stockholmskören 2023

Plats:
Immanuelskyrkan
Kungstensgatan 17
113 57  Stockholm

Tid:
Tisdagar kl. 18:30-19:45

Schema HT 23

September: 19, kl 18:30. Gratis Prova På möte. Håller på ca 1 timme. Schema kommer senare

Oktober: 

November: 

December: 

Uppsalakören 2023

Plats:
Korskyrkan
Väktargatan 2D
754 22  Uppsala

Tid:
Måndagar kl. 18:30-19:45

Schema. HT 23

September: 18, kl 18:30. Gratis Prova På möte. Håller på ca 1 timme. Schema kommer senare

Oktober

November

December