Daily Archives: oktober 28, 2021

  • Ang. Covid och kören

    Föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter med anledning av covid-19 upphörde i sin helhet från den 29 september. Detta eftersom dessa inte längre bedöms vara motiverade ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv. FHM 29/9 2021 Då varken regeringen eller FHM kräver att vaccinationspass ska användas, och restriktionerna är borttagna, krävs det inget vaccinationspass för att delta i

    Continue Reading