Gratis prova på!

Stockholm:
Immanuelskyrkan
Kungstensgatan 17
113 57  Stockholm

Datum:
24 januari

Tid:
18:30-19:30

Uppsala:
Korskyrkan
Väktargatan 2D
754 22  Uppsala

Datum:
30 januari

Tid:
18:30-19:30

 

Foto på kören